هدف از طراحی این سایت معرفی الکترونیک و اموزش الکترونیک و رباتیک میباشد. پس از معرفی و شناخت در سایت دوستان علاقمند را دعوت به شرکت در کلاسهای حضوری در شهرستان بابلسر و ساری در قالب کارگاههای اموزشی می نماییم.
این مجموعه با بهره گیری از اساتید نخبه در این امور میتواند سطح توانایی و دانش و هنر شما را در هر سنینی افزایش دهد.در صورت تمایل در کلاسهای حضوری و یا غیر حضوری با ایمیل زیر تماس حاصل فرمایید.
با تشکر از همراهی شما
ایمیل info@rncb.ir

مهندس شعبان نژاد
مدیریت سایت
مدیر عامل شرکت
مدرس دانشگاه
مدرس اموزشگاه
مبتکر و طراح سیستمهای رباتیک