اموزش چند مدار ساده و کاربردی با ای سی ۵۵۵

ای سی ۵۵۵ یک ای سی ۸ پایه پر کاربرد میباشد در نقشه مداری زیر لیست قطعات کنار نماد هر قطعه نوشته شده است. مداری ساده برای یادگیری دوستان و اشنایی و کاربرد با قطعاتی که قبلا اموزش داده شد. مدار بعدی یک مکعب با ال ای دی میباشد که…