اشنایی با مدارات الکترونیک

با سلام در این سایت با هدف شناخت و اشنایی با مدارات الکترونیکی و قطعات با هم همراه خواهیم بود. با پیشرفت روز افزون دنیای تکنولوژی به ویژه الکترونیک و فراگیر شدن ان در تمام گوشه های زندگی روز مره ما چنانچه شناخت ما نسبت به ان کافی باشد میتوانیم…